Днес в Словакия дизел се продава на цени от 1,162 до 1,389€/л

1,210€/л

грешна ценa ?

OMV Snina, Stakčínska 13

Snina, Stakčínska 13

предлага Diesel за 1,210 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 18:37 на 03.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps   foursquare Foursquare   google plus Google+


1,228€/л

грешна ценa ?

OMV Trnava, Veterná 41

Trnava, Veterná 41

предлага Diesel за 1,228 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 07:37 на 05.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,228€/л

грешна ценa ?

OMV Prešov, Duklianska 14281/5

Prešov, Duklianska 14281/5

предлага Diesel за 1,228 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 23:09 на 10.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,228€/л

грешна ценa ?

OMV Košťany nad Turcom - Martin, Košťany nad Turcom

Košťany nad Turcom, Kostany Nad Turcom (Martin)

предлага Diesel за 1,228 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 08:31 на 12.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Dolný Štál, Hlavná ulica

Dolný Štál, Hlavná ulica

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 16:01 на 10.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Považská Bystrica, Žilinská 809/7

Považská Bystrica, Zilinská 809/ 7

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 16:16 на 02.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Poprad, Mnoheľova 4367/1A

Poprad, Mnoheľova 4367/1A

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 16:06 на 04.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Čoltovo, Čoltovo 171

Čoltovo, Čoltovo 171

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 17:25 на 07.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Bratislava, Panónska cesta

Bratislava, Panónska cesta

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 16:56 на 04.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Slovenské Nové Mesto

Slovenské Nové Mesto, Nové Mesto

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 13:10 на 12.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps   foursquare Foursquare   google plus Google+


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Spišská Nová Ves, Duklianska 34

Spišská Nová Ves, Duklianska 34

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 10:45 на 10.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Košice, Moldavská cesta

Košice, Moldavská cesta

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 10:19 на 10.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Bratislava, Račianska ul 66

Bratislava, Račianska ul 66

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 15:29 на 05.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Bratislava, Rožňavská ul. 24

Bratislava, Rožňavská ul. 24

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 21:14 на 07.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Bratislava, Strojnícka ul. 14

Bratislava, Strojnícka ul. 14

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 18:21 на 06.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Žiar nad Hronom, Priemyselná ul. 28

Žiar nad Hronom, Priemyselná ul. 28

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 15:41 на 11.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Prievidza, Nadjazdová 5

Prievidza, Nadjazdová 5

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 14:17 на 10.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Senica, Hurbanova 1404/42

Senica, Hurbanova 1404/42

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 11:32 на 06.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Košice - Barca, ul. Osloboditeľov 72

Košice, Ul. Oslobodi Tecov

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 14:05 на 01.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,229€/л

грешна ценa ?

OMV Žilina, ul. Vysokoškolákov 11

Žilina, ul. Vysokoškolákov 11

предлага Diesel за 1,229 €/л

Цената е предоставена от потребител на Fuelo в 14:47 на 10.12.2018г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps