Класация по области за 11 януари 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,76¢

-2,39¢

-1,03¢

-6,192

2 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,73¢

-1,20¢

-0,79¢

-4,718

3 -1

Emilia-Romagna

-1,98¢

-1,64¢

-0,61¢

-4,227

4 =

Lombardia

-0,74¢

0,45¢

-0,76¢

-1,052

5 =

Lazio

0,49¢

-0,73¢

-0,64¢

-0,892

6 =

Valle d'Aosta

2,75¢

-0,28¢

0,00¢

0,000

7 +2

Campania

0,82¢

-1,52¢

0,83¢

0,130

8 -1

Toscana

-0,05¢

0,21¢

0,07¢

0,234

9 +1

Molise

0,32¢

-0,85¢

0,82¢

0,288

10 -2

Abruzzi

-0,93¢

1,33¢

0,33¢

0,723

11 +9
Sicilia
-0,69¢
-1,12¢
2,72¢
0,903
12 -1
Sardegna
-0,20¢
-0,26¢
1,60¢
1,144
13 +6
Calabria
1,74¢
-0,80¢
1,28¢
2,219
14 =
Marche
1,85¢
0,41¢
0,54¢
2,788
15 -3
Piemonte
1,99¢
1,52¢
-0,37¢
3,134
16 -1
Trentino-Alto Adige
0,91¢
1,16¢
1,55¢
3,626
17 -4
Umbria
0,35¢
1,02¢
2,49¢
3,861
18 =
Basilicata
1,79¢
1,77¢
0,36¢
3,922
19 -3
Liguria
3,74¢
-0,57¢
0,81¢
3,982
20 -3
Puglia
1,44¢
1,99¢
0,65¢
4,074

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.