Класация по области за 25 септември 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,02¢

-2,22¢

-1,08¢

-6,328

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,56¢

-2,20¢

-1,33¢

-6,086

3 =

Emilia-Romagna

-1,98¢

-2,14¢

-0,80¢

-4,917

4 +1

Trentino-Alto Adige

-2,07¢

-1,45¢

0,88¢

-2,642

5 +3

Lombardia

-1,04¢

0,00¢

-0,62¢

-1,658

6 -2

Molise

-0,45¢

-0,98¢

0,22¢

-1,218

7 =

Campania

0,99¢

-1,20¢

-0,07¢

-0,288

8 -2

Sardegna

-1,71¢

-0,71¢

2,20¢

-0,222

9 +2

Valle d'Aosta

-2,92¢

-8,28¢

0,00¢

0,000

10 +2

Toscana

-0,21¢

0,05¢

0,25¢

0,094

11 -1
Lazio
1,06¢
-0,38¢
-0,43¢
0,251
12 -3
Sicilia
-0,29¢
-0,58¢
3,04¢
2,164
13 +3
Marche
2,28¢
-0,32¢
1,05¢
3,013
14 -1
Basilicata
1,80¢
0,81¢
0,77¢
3,380
15 +2
Piemonte
1,64¢
2,36¢
-0,42¢
3,587
16 -1
Abruzzi
1,13¢
2,07¢
0,68¢
3,877
17 -3
Calabria
2,11¢
0,61¢
1,76¢
4,486
18 +1
Puglia
2,09¢
3,04¢
0,38¢
5,507
19 -1
Umbria
1,53¢
1,64¢
2,52¢
5,696
20 =
Liguria
3,92¢
1,58¢
1,79¢
7,294

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.