Класация по области за 12 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,84¢

-2,36¢

-1,04¢

-6,240

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,70¢

-1,89¢

-0,88¢

-5,470

3 =

Emilia-Romagna

-2,24¢

-1,58¢

-0,64¢

-4,463

4 +1

Trentino-Alto Adige

-1,28¢

-0,71¢

-0,36¢

-2,351

5 -1

Sicilia

-2,02¢

-2,71¢

2,80¢

-1,931

6 +4

Lombardia

-0,74¢

0,08¢

-0,45¢

-1,102

7 -1

Sardegna

-0,97¢

-1,20¢

1,62¢

-0,546

8 -1

Basilicata

0,51¢

-0,74¢

-0,22¢

-0,445

9 -1

Molise

-0,68¢

-1,08¢

1,41¢

-0,343

10 -1

Campania

1,10¢

-1,12¢

-0,09¢

-0,108

11 =
Valle d'Aosta
-4,27¢
-9,38¢
0,00¢
0,000
12 +2
Toscana
-0,30¢
0,57¢
0,36¢
0,636
13 +3
Marche
1,54¢
-1,37¢
1,08¢
1,249
14 -1
Lazio
1,22¢
0,63¢
-0,59¢
1,259
15 -3
Calabria
2,56¢
0,52¢
0,81¢
3,891
16 +1
Piemonte
2,12¢
2,15¢
-0,05¢
4,227
17 -2
Abruzzi
1,69¢
1,70¢
0,94¢
4,327
18 =
Puglia
2,29¢
2,83¢
0,43¢
5,546
19 =
Liguria
3,92¢
0,07¢
1,68¢
5,664
20 =
Umbria
2,06¢
1,91¢
2,46¢
6,426

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.