Класация по области за 13 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,62¢

-1,69¢

-1,05¢

-5,351

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,47¢

-1,78¢

-0,80¢

-5,061

3 +2

Sicilia

-2,80¢

-3,98¢

2,74¢

-4,034

4 -1

Emilia-Romagna

-1,52¢

-0,60¢

-0,62¢

-2,737

5 -1

Trentino-Alto Adige

-1,25¢

-0,02¢

-0,39¢

-1,660

6 +2

Basilicata

-0,31¢

-1,16¢

-0,04¢

-1,507

7 +2

Molise

-1,18¢

-1,68¢

1,41¢

-1,456

8 +2

Campania

0,73¢

-1,45¢

-0,13¢

-0,851

9 +2

Valle d'Aosta

-3,27¢

-8,18¢

0,00¢

0,000

10 -4

Lombardia

-0,04¢

0,74¢

-0,46¢

0,243

11 +3
Lazio
1,14¢
-0,20¢
-0,56¢
0,373
12 =
Toscana
-0,19¢
0,46¢
0,37¢
0,630
13 -6
Sardegna
-0,45¢
0,11¢
1,22¢
0,877
14 -1
Marche
1,73¢
-1,17¢
1,08¢
1,648
15 +2
Abruzzi
0,99¢
0,82¢
0,94¢
2,751
16 =
Piemonte
2,22¢
1,71¢
-0,05¢
3,885
17 +3
Umbria
1,24¢
1,03¢
2,32¢
4,585
18 =
Puglia
2,00¢
2,48¢
0,40¢
4,880
19 -4
Calabria
3,22¢
0,97¢
0,81¢
5,003
20 -1
Liguria
4,66¢
0,40¢
1,69¢
6,749

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.