Класация по области за 17 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,95¢

-2,54¢

-1,09¢

-6,576

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,97¢

-2,26¢

-0,73¢

-5,959

3 +2

Basilicata

-0,72¢

-2,89¢

-0,42¢

-4,031

4 -1

Emilia-Romagna

-2,02¢

-1,22¢

-0,68¢

-3,924

5 +2

Trentino-Alto Adige

-1,12¢

-0,77¢

-0,30¢

-2,196

6 =

Sardegna

-1,64¢

-1,70¢

1,17¢

-2,166

7 -3

Molise

-1,23¢

-0,97¢

0,43¢

-1,767

8 +2

Sicilia

-1,34¢

-2,81¢

2,79¢

-1,360

9 =

Campania

0,38¢

-1,50¢

-0,21¢

-1,334

10 -2

Lombardia

-0,54¢

0,55¢

-0,52¢

-0,516

11 +1
Valle d'Aosta
-3,43¢
-5,28¢
0,00¢
0,000
12 -1
Lazio
1,03¢
-0,09¢
-0,60¢
0,337
13 +1
Toscana
0,10¢
0,59¢
0,35¢
1,045
14 -1
Calabria
1,62¢
-1,24¢
0,75¢
1,116
15 =
Marche
1,67¢
-0,29¢
1,04¢
2,410
16 =
Abruzzi
1,34¢
0,98¢
0,76¢
3,077
17 =
Piemonte
2,26¢
2,16¢
-0,14¢
4,278
18 +2
Umbria
1,31¢
1,04¢
2,38¢
4,726
19 =
Liguria
4,06¢
-0,49¢
1,59¢
5,158
20 -2
Puglia
2,32¢
2,99¢
0,31¢
5,620

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.