Класация по области за 21 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,13¢

-2,66¢

-0,67¢

-6,457

2 =

Veneto

-2,76¢

-1,95¢

-0,96¢

-5,670

3 +4

Basilicata

-0,70¢

-2,90¢

-0,16¢

-3,756

4 -1

Emilia-Romagna

-1,50¢

-1,10¢

-0,65¢

-3,252

5 +3

Sicilia

-2,28¢

-2,98¢

2,59¢

-2,671

6 -1

Sardegna

-1,95¢

-1,90¢

1,29¢

-2,560

7 -3

Trentino-Alto Adige

-1,17¢

-0,52¢

-0,23¢

-1,914

8 +5

Molise

-1,50¢

-0,72¢

0,64¢

-1,579

9 -3

Campania

0,62¢

-1,02¢

-0,33¢

-0,722

10 -1

Lombardia

-0,43¢

0,53¢

-0,38¢

-0,275

11 -1
Valle d'Aosta
-4,10¢
-8,92¢
0,00¢
0,000
12 =
Lazio
1,33¢
-0,36¢
-0,57¢
0,409
13 -2
Toscana
0,14¢
0,82¢
0,42¢
1,373
14 +2
Abruzzi
1,16¢
0,59¢
0,82¢
2,561
15 +2
Calabria
2,40¢
-0,43¢
0,81¢
2,787
16 -2
Marche
1,93¢
0,22¢
1,02¢
3,162
17 -2
Piemonte
2,00¢
1,76¢
-0,08¢
3,690
18 +2
Liguria
4,16¢
-0,33¢
1,67¢
5,499
19 -1
Umbria
1,78¢
1,83¢
2,21¢
5,826
20 -1
Puglia
2,22¢
3,47¢
0,39¢
6,075

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.