Класация по области за 19 март 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,55¢

-3,03¢

-1,10¢

-7,675

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,39¢

-2,43¢

-1,22¢

-7,036

3 =

Emilia-Romagna

-2,06¢

-2,11¢

-0,89¢

-5,060

4 =

Trentino-Alto Adige

-2,65¢

-1,83¢

-0,47¢

-4,948

5 =

Basilicata

-0,35¢

-2,78¢

0,25¢

-2,883

6 +1

Molise

-0,50¢

-2,11¢

0,31¢

-2,299

7 -1

Sicilia

-1,54¢

-2,98¢

3,22¢

-1,302

8 +4

Sardegna

-1,48¢

-1,14¢

1,76¢

-0,859

9 =

Lombardia

-0,53¢

0,36¢

-0,66¢

-0,840

10 -2

Campania

0,39¢

-1,01¢

0,04¢

-0,575

11 =
Toscana
-0,46¢
-0,32¢
0,32¢
-0,461
12 +1
Lazio
0,88¢
-0,75¢
-0,28¢
-0,153
13 -3
Valle d'Aosta
-2,57¢
-8,97¢
0,00¢
0,000
14 =
Abruzzi
0,12¢
-0,14¢
1,11¢
1,094
15 =
Marche
1,09¢
-1,47¢
1,60¢
1,211
16 =
Calabria
1,52¢
-0,79¢
0,85¢
1,579
17 =
Piemonte
2,55¢
2,06¢
-0,40¢
4,217
18 +1
Liguria
4,07¢
-0,79¢
1,41¢
4,684
19 -1
Puglia
1,92¢
2,85¢
0,28¢
5,054
20 =
Umbria
2,43¢
0,78¢
2,94¢
6,150

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.