Класация по области за 25 април 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,93¢

-1,81¢

-1,83¢

-6,574

2 -1

Veneto

-3,05¢

-2,14¢

-1,20¢

-6,391

3 =

Emilia-Romagna

-2,01¢

-1,34¢

-0,94¢

-4,294

4 =

Trentino-Alto Adige

-1,97¢

-0,85¢

-0,73¢

-3,555

5 =

Molise

-1,42¢

-2,26¢

0,44¢

-3,238

6 +6

Sicilia

-2,77¢

-3,08¢

3,17¢

-2,672

7 =

Sardegna

-1,49¢

-1,69¢

1,99¢

-1,198

8 +6

Basilicata

-0,28¢

-1,06¢

0,31¢

-1,033

9 +2

Campania

0,97¢

-1,76¢

-0,00¢

-0,790

10 -1

Valle d'Aosta

-5,37¢

-10,17¢

0,00¢

0,000

11 -3
Lazio
0,93¢
-0,33¢
-0,45¢
0,142
12 -6
Lombardia
-0,02¢
0,90¢
-0,73¢
0,151
13 -3
Toscana
-0,35¢
0,54¢
0,28¢
0,470
14 -1
Marche
0,94¢
-1,69¢
1,50¢
0,751
15 =
Abruzzi
0,27¢
0,94¢
1,20¢
2,418
16 +1
Calabria
2,52¢
-0,02¢
1,65¢
4,151
17 -1
Piemonte
3,03¢
2,46¢
-0,27¢
5,219
18 +1
Umbria
1,35¢
1,06¢
2,97¢
5,373
19 -1
Puglia
2,26¢
2,94¢
0,49¢
5,695
20 =
Liguria
5,19¢
1,65¢
1,37¢
8,211

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.