Класация по области за 26 април 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Veneto

-3,57¢

-2,44¢

-1,16¢

-7,165

2 -1

Friuli-Venezia Giulia

-2,92¢

-2,06¢

-1,80¢

-6,779

3 =

Emilia-Romagna

-2,64¢

-1,58¢

-0,91¢

-5,129

4 =

Trentino-Alto Adige

-1,89¢

-1,29¢

-0,70¢

-3,881

5 =

Molise

-2,01¢

-2,12¢

0,45¢

-3,675

6 =

Sicilia

-2,30¢

-3,78¢

3,18¢

-2,898

7 +1

Basilicata

-0,95¢

-1,71¢

0,31¢

-2,346

8 -1

Sardegna

-1,94¢

-2,13¢

1,97¢

-2,099

9 =

Campania

0,94¢

-1,74¢

0,01¢

-0,791

10 +2

Lombardia

-0,32¢

0,61¢

-0,65¢

-0,366

11 -1
Valle d'Aosta
-8,33¢
-10,27¢
0,00¢
0,000
12 +1
Toscana
0,04¢
0,45¢
0,34¢
0,833
13 -2
Lazio
1,36¢
-0,09¢
-0,42¢
0,847
14 =
Marche
1,65¢
-0,11¢
1,55¢
3,095
15 =
Abruzzi
1,13¢
1,60¢
1,33¢
4,056
16 =
Calabria
1,99¢
0,55¢
1,80¢
4,337
17 =
Piemonte
2,89¢
2,27¢
-0,23¢
4,926
18 =
Umbria
0,83¢
1,22¢
3,15¢
5,190
19 =
Puglia
2,43¢
3,06¢
0,54¢
6,025
20 =
Liguria
5,41¢
1,32¢
1,44¢
8,168

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.