Класация по области за 16 май 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Friuli-Venezia Giulia

-3,27¢

-2,20¢

-1,72¢

-7,187

2 -1

Veneto

-3,25¢

-2,35¢

-1,10¢

-6,710

3 =

Emilia-Romagna

-1,80¢

-1,46¢

-0,82¢

-4,088

4 +3

Basilicata

-0,79¢

-2,95¢

0,49¢

-3,258

5 =

Trentino-Alto Adige

-1,13¢

-0,82¢

-0,10¢

-2,052

6 +3

Campania

0,33¢

-1,92¢

-0,05¢

-1,645

7 -1

Sicilia

-1,73¢

-2,73¢

3,56¢

-0,897

8 =

Lombardia

-0,48¢

0,49¢

-0,83¢

-0,823

9 +2

Sardegna

-1,40¢

-1,15¢

2,35¢

-0,190

10 =

Valle d'Aosta

-6,02¢

-6,97¢

0,00¢

0,000

11 +1
Lazio
0,86¢
-0,25¢
-0,47¢
0,135
12 -8
Molise
0,50¢
-0,04¢
0,15¢
0,606
13 =
Toscana
-0,05¢
0,55¢
0,33¢
0,833
14 +1
Marche
1,21¢
-0,32¢
1,49¢
2,378
15 -1
Abruzzi
0,72¢
0,98¢
1,06¢
2,757
16 +2
Calabria
2,00¢
-0,43¢
1,76¢
3,326
17 -1
Piemonte
3,12¢
2,64¢
-0,41¢
5,343
18 +1
Puglia
2,30¢
2,87¢
0,48¢
5,650
19 -2
Umbria
1,26¢
1,48¢
2,92¢
5,657
20 =
Liguria
5,19¢
1,10¢
1,26¢
7,545

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.