Класация по области за 27 май 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,48¢

-1,95¢

-1,02¢

-5,458

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,35¢

-1,22¢

-1,68¢

-5,249

3 =

Emilia-Romagna

-1,73¢

-0,94¢

-0,75¢

-3,424

4 +1

Sicilia

-1,90¢

-4,42¢

3,42¢

-2,899

5 +7

Molise

-1,31¢

-0,79¢

0,23¢

-1,867

6 -2

Trentino-Alto Adige

-1,01¢

-0,56¢

-0,15¢

-1,722

7 +1

Campania

0,58¢

-1,50¢

-0,23¢

-1,150

8 +1

Lombardia

-0,01¢

0,63¢

-0,77¢

-0,148

9 +1

Valle d'Aosta

-4,48¢

-6,35¢

0,00¢

0,000

10 +1

Lazio

0,79¢

-0,18¢

-0,43¢

0,177

11 -4
Basilicata
0,37¢
-0,69¢
0,71¢
0,391
12 +1
Toscana
0,18¢
0,24¢
0,27¢
0,679
13 -7
Sardegna
-1,36¢
-0,41¢
2,49¢
0,713
14 =
Marche
0,87¢
-1,10¢
1,40¢
1,163
15 +1
Abruzzi
0,37¢
1,09¢
1,07¢
2,532
16 +3
Umbria
0,79¢
0,50¢
3,06¢
4,347
17 -2
Calabria
2,73¢
0,21¢
1,80¢
4,741
18 -1
Puglia
1,87¢
2,75¢
0,57¢
5,182
19 -1
Piemonte
3,05¢
2,49¢
-0,33¢
5,215
20 =
Liguria
4,81¢
2,12¢
1,32¢
8,247

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.