Класация по области за 16 юли 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,90¢

-1,94¢

-1,20¢

-6,043

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,64¢

-1,40¢

-1,69¢

-5,722

3 =

Emilia-Romagna

-1,49¢

-1,47¢

-0,74¢

-3,705

4 +3

Basilicata

-1,12¢

-1,31¢

-0,36¢

-2,786

5 -1

Trentino-Alto Adige

-1,85¢

-0,65¢

-0,22¢

-2,721

6 +6

Sicilia

-2,54¢

-3,12¢

3,36¢

-2,299

7 +3

Sardegna

-1,78¢

-2,03¢

2,69¢

-1,118

8 =

Molise

-0,50¢

-1,09¢

0,63¢

-0,964

9 =

Campania

0,89¢

-1,32¢

-0,08¢

-0,507

10 -5

Lombardia

-0,25¢

0,68¢

-0,79¢

-0,360

11 -5
Valle d'Aosta
-4,62¢
-4,42¢
0,00¢
0,000
12 -1
Toscana
-0,04¢
0,16¢
0,11¢
0,229
13 +1
Marche
0,01¢
-0,89¢
1,21¢
0,328
14 -1
Lazio
1,40¢
0,37¢
-0,66¢
1,111
15 +1
Abruzzi
0,67¢
0,76¢
0,84¢
2,263
16 -1
Calabria
1,98¢
-0,69¢
1,37¢
2,656
17 =
Piemonte
2,75¢
2,07¢
-0,32¢
4,505
18 =
Puglia
2,54¢
3,69¢
0,33¢
6,559
19 +1
Liguria
4,83¢
0,60¢
1,25¢
6,677
20 -1
Umbria
2,22¢
1,83¢
3,00¢
7,049

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.