Класация по области за 23 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,11¢

-1,93¢

-1,08¢

-6,121

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,95¢

-1,65¢

-1,49¢

-6,101

3 =

Emilia-Romagna

-2,18¢

-1,89¢

-0,50¢

-4,571

4 +1

Basilicata

-2,32¢

-1,22¢

-0,95¢

-4,488

5 -1

Trentino-Alto Adige

-1,44¢

-1,05¢

-1,01¢

-3,499

6 =

Sicilia

-2,70¢

-3,21¢

2,61¢

-3,301

7 =

Lombardia

-0,81¢

-0,12¢

-0,56¢

-1,493

8 =

Campania

0,23¢

-1,45¢

-0,23¢

-1,452

9 +3

Sardegna

-0,94¢

-1,20¢

1,80¢

-0,338

10 =

Marche

0,13¢

-1,37¢

1,06¢

-0,180

11 -2
Valle d'Aosta
-4,50¢
-5,02¢
0,00¢
0,000
12 +1
Toscana
0,10¢
0,40¢
0,05¢
0,554
13 -2
Lazio
1,31¢
-0,00¢
-0,75¢
0,563
14 =
Abruzzi
-0,05¢
0,19¢
0,96¢
1,100
15 =
Calabria
1,59¢
-1,71¢
1,77¢
1,652
16 =
Molise
-0,31¢
0,98¢
1,37¢
2,036
17 +2
Umbria
1,25¢
0,02¢
2,69¢
3,965
18 -1
Piemonte
2,77¢
1,86¢
0,11¢
4,740
19 -1
Puglia
1,60¢
2,90¢
0,27¢
4,772
20 =
Liguria
5,17¢
1,69¢
1,86¢
8,724

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.