Класация по области за 18 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Veneto

-3,88¢

-2,84¢

-1,23¢

-7,948

2 -1

Friuli-Venezia Giulia

-3,30¢

-1,75¢

-1,56¢

-6,605

3 +2

Emilia-Romagna

-2,51¢

-1,46¢

-0,56¢

-4,533

4 -1

Basilicata

-1,00¢

-1,89¢

-0,58¢

-3,465

5 -1

Trentino-Alto Adige

-1,97¢

-0,21¢

-1,03¢

-3,216

6 +7

Lombardia

-0,42¢

0,03¢

-0,53¢

-0,915

7 =

Sicilia

-1,30¢

-2,05¢

2,79¢

-0,568

8 +2

Valle d'Aosta

-5,45¢

-3,28¢

0,00¢

0,000

9 =

Marche

0,26¢

-1,04¢

1,23¢

0,453

10 +4

Lazio

1,31¢

-0,11¢

-0,61¢

0,595

11 -5
Campania
0,88¢
-0,31¢
0,05¢
0,610
12 -4
Toscana
0,05¢
1,11¢
0,11¢
1,267
13 -2
Calabria
1,85¢
-1,63¢
1,35¢
1,575
14 -2
Sardegna
-0,67¢
0,15¢
2,98¢
2,454
15 =
Abruzzi
0,96¢
1,16¢
1,13¢
3,245
16 +3
Piemonte
3,06¢
2,31¢
0,20¢
5,569
17 =
Molise
2,86¢
1,70¢
1,29¢
5,843
18 =
Puglia
2,54¢
3,22¢
0,43¢
6,198
19 -3
Umbria
2,09¢
1,57¢
2,67¢
6,335
20 =
Liguria
4,05¢
1,16¢
1,91¢
7,120

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.