Класация по области за 19 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,52¢

-2,57¢

-1,24¢

-7,334

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,05¢

-1,39¢

-1,56¢

-5,997

3 =

Emilia-Romagna

-2,32¢

-1,97¢

-0,48¢

-4,773

4 +1

Trentino-Alto Adige

-2,49¢

-0,79¢

-1,02¢

-4,303

5 +7

Toscana

-0,88¢

-0,30¢

0,12¢

-1,058

6 =

Lombardia

-0,41¢

0,11¢

-0,55¢

-0,843

7 +2

Marche

-0,02¢

-1,70¢

1,19¢

-0,520

8 =

Valle d'Aosta

-5,55¢

-3,08¢

0,00¢

0,000

9 +1

Lazio

1,51¢

0,54¢

-0,68¢

1,370

10 -6

Basilicata

1,09¢

1,00¢

-0,58¢

1,510

11 =
Campania
1,51¢
0,53¢
0,14¢
2,178
12 +3
Abruzzi
1,36¢
0,99¢
1,14¢
3,491
13 -6
Sicilia
-0,13¢
1,02¢
2,78¢
3,670
14 =
Sardegna
-0,15¢
1,86¢
2,81¢
4,527
15 +2
Molise
1,93¢
1,56¢
1,28¢
4,761
16 -3
Calabria
3,30¢
0,51¢
1,42¢
5,228
17 +2
Umbria
1,72¢
1,26¢
2,66¢
5,638
18 -2
Piemonte
3,21¢
2,40¢
0,20¢
5,810
19 +1
Liguria
3,82¢
0,80¢
1,92¢
6,531
20 -2
Puglia
2,57¢
3,73¢
0,41¢
6,711

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.