Класация по области за 6 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-5,20¢

-3,75¢

-1,19¢

-10,139

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-5,04¢

-2,42¢

-1,65¢

-9,115

3 +1

Emilia-Romagna

-4,05¢

-3,05¢

-0,58¢

-7,679

4 +1

Basilicata

-2,77¢

-4,59¢

-0,25¢

-7,607

5 -2

Trentino-Alto Adige

-4,41¢

-2,40¢

-0,56¢

-7,369

6 =

Sicilia

-4,03¢

-3,13¢

3,00¢

-4,160

7 +1

Campania

-1,25¢

-2,74¢

-0,12¢

-4,113

8 -1

Sardegna

-3,19¢

-3,03¢

3,05¢

-3,165

9 =

Marche

-0,79¢

-2,47¢

1,11¢

-2,148

10 +3

Lombardia

-1,55¢

0,20¢

-0,68¢

-2,030

11 =
Toscana
-1,03¢
-0,20¢
0,09¢
-1,131
12 =
Calabria
0,05¢
-2,08¢
0,92¢
-1,115
13 -3
Valle d'Aosta
-9,10¢
-2,25¢
0,00¢
0,000
14 =
Lazio
1,36¢
0,27¢
-0,78¢
0,846
15 +1
Abruzzi
-0,41¢
0,49¢
1,09¢
1,173
16 +1
Puglia
0,96¢
1,75¢
0,17¢
2,881
17 -2
Umbria
0,07¢
0,14¢
2,80¢
3,015
18 =
Piemonte
2,85¢
1,93¢
0,06¢
4,843
19 =
Liguria
3,16¢
0,31¢
1,43¢
4,898
20 =
Molise
3,01¢
4,12¢
0,53¢
7,661

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.