Класация по области за 19 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,70¢

-2,34¢

-0,92¢

-6,963

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,87¢

-1,54¢

-1,35¢

-5,765

3 =

Emilia-Romagna

-1,04¢

-0,90¢

-0,71¢

-2,651

4 +6

Basilicata

0,85¢

-1,71¢

0,02¢

-0,848

5 +2

Marche

-0,52¢

-1,78¢

1,46¢

-0,845

6 +2

Campania

1,13¢

-1,42¢

-0,43¢

-0,719

7 -2

Trentino-Alto Adige

-2,10¢

0,16¢

1,51¢

-0,421

8 -2

Lombardia

-0,30¢

1,12¢

-0,87¢

-0,051

9 =

Lazio

0,93¢

-0,41¢

0,12¢

0,641

10 -6

Valle d'Aosta

-2,68¢

-1,31¢

4,70¢

0,703

11 +3
Sicilia
-0,41¢
-2,09¢
3,35¢
0,842
12 +3
Calabria
2,20¢
-1,77¢
0,67¢
1,102
13 -1
Sardegna
-1,05¢
-1,72¢
3,91¢
1,146
14 -1
Molise
0,44¢
1,66¢
-0,71¢
1,390
15 -4
Toscana
0,67¢
0,51¢
0,45¢
1,629
16 =
Abruzzi
1,19¢
2,50¢
1,55¢
5,237
17 +1
Puglia
2,04¢
2,89¢
0,48¢
5,396
18 +1
Liguria
3,29¢
1,24¢
0,88¢
5,412
19 -2
Piemonte
3,20¢
2,86¢
-0,16¢
5,902
20 =
Umbria
2,02¢
2,26¢
2,99¢
7,266

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.