Класация по области за 20 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,72¢

-3,03¢

-0,95¢

-7,702

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,61¢

-1,39¢

-1,43¢

-5,426

3 =

Emilia-Romagna

-1,44¢

-1,44¢

-0,79¢

-3,666

4 =

Basilicata

-0,56¢

-1,98¢

-0,08¢

-2,614

5 =

Marche

-0,98¢

-1,87¢

1,46¢

-1,385

6 +1

Trentino-Alto Adige

-1,90¢

-0,12¢

1,39¢

-0,631

7 -1

Campania

1,26¢

-1,10¢

-0,50¢

-0,345

8 =

Lombardia

-0,32¢

1,22¢

-0,90¢

0,001

9 +3

Calabria

1,46¢

-1,54¢

0,59¢

0,511

10 +3

Sardegna

-1,28¢

-1,60¢

3,84¢

0,969

11 +3
Molise
0,96¢
0,23¢
-0,10¢
1,086
12 -3
Lazio
1,34¢
0,01¢
0,10¢
1,444
13 +2
Toscana
0,90¢
0,37¢
0,36¢
1,628
14 -3
Sicilia
0,43¢
-1,40¢
3,09¢
2,118
15 -5
Valle d'Aosta
-1,06¢
-0,84¢
4,65¢
2,753
16 +1
Puglia
2,31¢
3,39¢
0,42¢
6,116
17 +3
Umbria
1,94¢
1,44¢
2,84¢
6,222
18 =
Liguria
3,99¢
1,34¢
0,93¢
6,257
19 -3
Abruzzi
2,07¢
2,79¢
1,50¢
6,358
20 -1
Piemonte
3,61¢
3,25¢
-0,20¢
6,665

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.