Класация по области за 21 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,79¢

-3,04¢

-0,90¢

-7,730

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,21¢

-1,43¢

-1,35¢

-4,981

3 =

Emilia-Romagna

-1,11¢

-1,51¢

-0,71¢

-3,326

4 =

Basilicata

-0,50¢

-2,09¢

-0,00¢

-2,598

5 =

Marche

-1,08¢

-2,54¢

1,46¢

-2,155

6 =

Trentino-Alto Adige

-2,28¢

-0,24¢

1,49¢

-1,027

7 +1

Lombardia

-0,36¢

0,59¢

-0,88¢

-0,649

8 -1

Campania

1,20¢

-1,05¢

-0,31¢

-0,156

9 +6

Valle d'Aosta

-2,49¢

-2,12¢

4,70¢

0,093

10 +1

Molise

0,53¢

0,16¢

-0,47¢

0,222

11 +2
Toscana
0,00¢
-0,04¢
0,44¢
0,393
12 =
Lazio
0,92¢
0,12¢
0,22¢
1,261
13 -3
Sardegna
-1,29¢
-1,14¢
3,93¢
1,507
14 =
Sicilia
0,25¢
-0,98¢
3,17¢
2,436
15 -6
Calabria
2,70¢
-0,05¢
0,70¢
3,359
16 =
Puglia
1,76¢
3,11¢
0,48¢
5,352
17 =
Umbria
1,79¢
0,71¢
2,91¢
5,413
18 +1
Abruzzi
1,35¢
2,73¢
1,54¢
5,631
19 -1
Liguria
3,50¢
1,73¢
0,89¢
6,118
20 =
Piemonte
3,43¢
2,97¢
-0,16¢
6,242

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.