Класация по области за 23 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,71¢

-2,85¢

-0,88¢

-7,433

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,57¢

-1,40¢

-1,39¢

-5,354

3 =

Emilia-Romagna

-1,40¢

-1,34¢

-0,73¢

-3,475

4 =

Trentino-Alto Adige

-2,85¢

-0,94¢

1,51¢

-2,281

5 +4

Marche

-0,96¢

-1,95¢

1,48¢

-1,427

6 +1

Lombardia

-0,64¢

0,45¢

-0,96¢

-1,153

7 -1

Campania

1,01¢

-1,75¢

-0,17¢

-0,908

8 =

Valle d'Aosta

-2,40¢

-2,27¢

4,70¢

0,033

9 +5

Molise

0,12¢

0,89¢

-0,55¢

0,455

10 +5

Toscana

0,24¢

0,31¢

0,39¢

0,939

11 =
Basilicata
1,23¢
-0,07¢
0,04¢
1,197
12 +1
Lazio
0,96¢
0,51¢
0,20¢
1,676
13 -8
Sardegna
-1,12¢
-0,92¢
3,76¢
1,725
14 -4
Sicilia
0,63¢
-1,13¢
3,27¢
2,771
15 -3
Calabria
3,08¢
-0,20¢
0,68¢
3,552
16 =
Piemonte
3,07¢
2,28¢
-0,27¢
5,085
17 +1
Puglia
2,07¢
3,12¢
0,45¢
5,641
18 -1
Abruzzi
2,28¢
2,78¢
1,35¢
6,413
19 =
Liguria
3,70¢
1,83¢
0,91¢
6,440
20 =
Umbria
2,28¢
3,22¢
2,87¢
8,369

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.