Класация по области за 25 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,91¢

-3,35¢

-0,91¢

-8,174

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,06¢

-1,44¢

-1,43¢

-5,940

3 =

Emilia-Romagna

-1,19¢

-1,27¢

-0,77¢

-3,228

4 +2

Lombardia

-0,90¢

0,19¢

-0,95¢

-1,661

5 =

Trentino-Alto Adige

-2,34¢

-0,31¢

1,47¢

-1,183

6 -2

Campania

0,66¢

-1,26¢

-0,24¢

-0,844

7 +1

Marche

-0,64¢

-0,89¢

1,43¢

-0,106

8 +2

Lazio

1,03¢

0,09¢

0,08¢

1,188

9 -2

Basilicata

1,32¢

0,01¢

0,01¢

1,342

10 +4

Valle d'Aosta

-1,59¢

-1,48¢

4,65¢

1,577

11 +2
Toscana
0,66¢
0,63¢
0,45¢
1,739
12 +3
Calabria
2,54¢
-0,07¢
0,56¢
3,033
13 -4
Sardegna
-0,32¢
-0,32¢
4,21¢
3,566
14 -2
Molise
2,23¢
2,04¢
-0,60¢
3,673
15 -4
Sicilia
1,06¢
0,36¢
3,21¢
4,622
16 +2
Piemonte
3,22¢
2,47¢
-0,33¢
5,353
17 +2
Puglia
2,17¢
3,29¢
0,41¢
5,870
18 -2
Abruzzi
2,30¢
2,58¢
1,32¢
6,193
19 -2
Liguria
3,60¢
2,26¢
0,87¢
6,740
20 =
Umbria
1,90¢
2,70¢
2,82¢
7,410

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.