Класация по области за 23 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,03¢

-2,67¢

-0,97¢

-6,669

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,48¢

-1,41¢

-1,28¢

-5,163

3 =

Emilia-Romagna

-0,64¢

-0,46¢

-1,00¢

-2,103

4 =

Lombardia

-0,75¢

0,03¢

-1,00¢

-1,718

5 +1

Campania

0,59¢

-0,62¢

-0,61¢

-0,633

6 +1

Trentino-Alto Adige

-1,28¢

-0,37¢

1,60¢

-0,045

7 -2

Marche

-0,32¢

-0,96¢

1,50¢

0,228

8 +1

Lazio

0,63¢

-0,26¢

0,06¢

0,424

9 +4

Basilicata

1,11¢

-0,80¢

0,12¢

0,429

10 +6

Calabria

1,42¢

-0,49¢

0,50¢

1,424

11 -3
Toscana
0,48¢
1,12¢
0,28¢
1,881
12 -1
Valle d'Aosta
-1,69¢
-0,99¢
4,90¢
2,217
13 +1
Sardegna
-1,23¢
-0,48¢
4,64¢
2,926
14 +1
Piemonte
2,17¢
1,77¢
-0,24¢
3,707
15 -5
Molise
1,96¢
2,27¢
-0,46¢
3,764
16 -4
Abruzzi
0,89¢
1,57¢
1,51¢
3,964
17 =
Sicilia
0,74¢
0,41¢
3,48¢
4,624
18 +1
Puglia
2,18¢
2,78¢
0,60¢
5,562
19 +1
Liguria
3,35¢
2,16¢
0,84¢
6,352
20 -2
Umbria
1,38¢
2,28¢
2,95¢
6,612

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.