Класация по области за 25 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,44¢

-1,72¢

-1,00¢

-5,148

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,07¢

-1,13¢

-1,30¢

-4,495

3 =

Emilia-Romagna

-0,85¢

-0,93¢

-0,95¢

-2,729

4 +7

Basilicata

-0,28¢

-1,83¢

0,10¢

-2,013

5 =

Campania

0,08¢

-1,05¢

-0,57¢

-1,550

6 +1

Marche

-0,91¢

-2,05¢

1,56¢

-1,393

7 -3

Lombardia

-0,20¢

1,01¢

-0,92¢

-0,116

8 +5

Calabria

1,48¢

-1,70¢

0,50¢

0,280

9 -3

Trentino-Alto Adige

-1,04¢

0,00¢

1,48¢

0,433

10 =

Toscana

0,37¢

0,16¢

0,31¢

0,850

11 -3
Lazio
0,81¢
0,25¢
0,25¢
1,310
12 +6
Sicilia
-0,30¢
-1,49¢
3,40¢
1,613
13 -1
Sardegna
-1,24¢
-1,27¢
4,17¢
1,659
14 -5
Valle d'Aosta
-1,55¢
-1,25¢
4,80¢
2,000
15 +1
Abruzzi
-0,04¢
1,55¢
1,57¢
3,076
16 -1
Molise
2,34¢
1,22¢
-0,36¢
3,202
17 -3
Piemonte
2,56¢
2,40¢
-0,12¢
4,838
18 +2
Umbria
0,79¢
1,14¢
2,95¢
4,874
19 -2
Puglia
2,20¢
2,79¢
0,60¢
5,590
20 -1
Liguria
3,67¢
2,13¢
1,00¢
6,801

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.