Класация по области за 26 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,82¢

-2,57¢

-1,02¢

-6,417

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-1,92¢

-1,05¢

-1,34¢

-4,312

3 =

Emilia-Romagna

-1,11¢

-1,32¢

-1,00¢

-3,422

4 =

Basilicata

0,25¢

-0,90¢

-0,14¢

-0,790

5 +2

Lombardia

-0,20¢

0,77¢

-1,02¢

-0,457

6 -1

Campania

0,74¢

-0,49¢

-0,58¢

-0,331

7 -1

Marche

0,17¢

-1,40¢

1,50¢

0,274

8 +3

Lazio

0,71¢

-0,17¢

0,03¢

0,567

9 -1

Calabria

1,35¢

-1,10¢

0,46¢

0,718

10 -1

Trentino-Alto Adige

-0,33¢

0,42¢

1,57¢

1,657

11 +1
Sicilia
-0,33¢
-1,07¢
3,49¢
2,095
12 -2
Toscana
0,95¢
1,34¢
0,30¢
2,591
13 +1
Valle d'Aosta
-0,84¢
-0,84¢
4,90¢
3,217
14 -1
Sardegna
-0,83¢
-0,53¢
4,60¢
3,237
15 +1
Molise
2,59¢
1,16¢
-0,45¢
3,304
16 -1
Abruzzi
0,65¢
1,19¢
1,80¢
3,646
17 =
Piemonte
2,61¢
2,64¢
-0,19¢
5,054
18 +1
Puglia
2,47¢
2,91¢
0,58¢
5,957
19 -1
Umbria
1,68¢
1,32¢
3,02¢
6,015
20 =
Liguria
3,81¢
2,66¢
0,88¢
7,351

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.