Класация по области за 15 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,04¢

-2,79¢

-1,02¢

-6,854

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,42¢

-1,65¢

-1,37¢

-5,444

3 =

Emilia-Romagna

-1,11¢

-1,23¢

-0,95¢

-3,290

4 +7

Basilicata

-0,57¢

-2,31¢

-0,19¢

-3,058

5 -1

Trentino-Alto Adige

-1,55¢

-1,45¢

1,51¢

-1,494

6 +2

Sicilia

-1,14¢

-3,36¢

3,49¢

-1,013

7 -2

Campania

0,62¢

-1,01¢

-0,50¢

-0,892

8 +1

Sardegna

-1,88¢

-2,41¢

3,56¢

-0,722

9 +1

Marche

-0,56¢

-1,31¢

1,45¢

-0,414

10 -4

Lombardia

-0,24¢

0,95¢

-0,92¢

-0,207

11 +2
Calabria
1,35¢
-2,05¢
0,52¢
-0,182
12 +2
Lazio
0,55¢
0,01¢
0,11¢
0,664
13 -6
Valle d'Aosta
-1,35¢
-2,77¢
4,90¢
0,783
14 -2
Toscana
0,45¢
0,21¢
0,39¢
1,053
15 =
Abruzzi
0,22¢
1,99¢
1,86¢
4,076
16 +2
Molise
2,28¢
2,52¢
-0,45¢
4,345
17 +2
Liguria
2,79¢
1,15¢
1,03¢
4,975
18 -2
Piemonte
2,82¢
2,60¢
-0,22¢
5,198
19 -2
Puglia
1,82¢
3,23¢
0,55¢
5,590
20 =
Umbria
1,76¢
1,23¢
2,87¢
5,859

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.