Класация по области за 24 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,13¢

-3,15¢

-0,97¢

-7,253

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,08¢

-1,33¢

-1,30¢

-5,703

3 +1

Emilia-Romagna

-1,16¢

-1,75¢

-0,87¢

-3,781

4 +1

Trentino-Alto Adige

-2,08¢

-1,58¢

1,62¢

-2,048

5 +3

Lombardia

-0,29¢

0,73¢

-0,90¢

-0,463

6 -3

Basilicata

0,97¢

-1,00¢

0,06¢

0,030

7 -1

Campania

1,04¢

-0,41¢

-0,40¢

0,240

8 +1

Marche

-0,52¢

-0,57¢

1,58¢

0,481

9 +5

Toscana

0,36¢

0,65¢

0,48¢

1,490

10 +1

Lazio

1,25¢

0,60¢

0,07¢

1,918

11 -4
Sardegna
-0,95¢
-0,65¢
4,07¢
2,461
12 +1
Valle d'Aosta
-0,46¢
-1,47¢
5,05¢
3,123
13 -1
Sicilia
0,19¢
-0,03¢
3,59¢
3,751
14 -4
Calabria
3,09¢
0,43¢
0,41¢
3,937
15 =
Abruzzi
0,93¢
1,95¢
1,91¢
4,781
16 +2
Piemonte
2,91¢
2,56¢
-0,14¢
5,334
17 =
Puglia
2,37¢
2,68¢
0,65¢
5,700
18 -2
Molise
2,77¢
3,19¢
-0,21¢
5,752
19 =
Liguria
3,31¢
2,13¢
1,13¢
6,569
20 =
Umbria
1,75¢
2,50¢
3,03¢
7,277

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.