Класация по области за 25 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,00¢

-2,42¢

-0,99¢

-6,400

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,87¢

-1,16¢

-1,32¢

-5,351

3 =

Emilia-Romagna

-0,93¢

-0,84¢

-0,87¢

-2,639

4 +2

Basilicata

0,21¢

-2,73¢

0,09¢

-2,434

5 +3

Marche

-1,07¢

-1,86¢

1,55¢

-1,374

6 -2

Trentino-Alto Adige

-1,55¢

-1,38¢

1,58¢

-1,345

7 =

Campania

0,33¢

-1,26¢

-0,36¢

-1,298

8 +5

Sicilia

-1,47¢

-2,60¢

3,36¢

-0,709

9 +5

Calabria

1,65¢

-1,92¢

0,43¢

0,164

10 -5

Lombardia

0,09¢

1,13¢

-0,87¢

0,347

11 -1
Lazio
0,83¢
-0,62¢
0,17¢
0,385
12 -1
Sardegna
-1,69¢
-1,66¢
4,03¢
0,677
13 -4
Toscana
0,56¢
0,47¢
0,43¢
1,454
14 -2
Valle d'Aosta
-2,00¢
-1,34¢
4,95¢
1,613
15 =
Abruzzi
0,30¢
2,38¢
1,95¢
4,627
16 +3
Liguria
3,00¢
1,00¢
1,18¢
5,177
17 +3
Umbria
0,99¢
1,68¢
2,82¢
5,485
18 -1
Puglia
2,12¢
2,70¢
0,68¢
5,507
19 -1
Molise
2,84¢
2,96¢
-0,22¢
5,572
20 -4
Piemonte
3,35¢
3,21¢
-0,19¢
6,366

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.