Класация по области за 26 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,34¢

-2,95¢

-0,91¢

-7,194

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,63¢

-1,49¢

-0,87¢

-4,978

3 =

Emilia-Romagna

-0,93¢

-1,05¢

-0,95¢

-2,936

4 =

Basilicata

-0,14¢

-1,70¢

-0,01¢

-1,845

5 +1

Trentino-Alto Adige

-1,48¢

-1,07¢

1,56¢

-0,993

6 +1

Campania

1,00¢

-0,56¢

-0,36¢

0,074

7 +3

Lombardia

-0,05¢

1,17¢

-0,88¢

0,234

8 =

Sicilia

-1,31¢

-1,85¢

3,58¢

0,423

9 -4

Marche

-0,37¢

-0,59¢

1,60¢

0,645

10 +3

Toscana

0,26¢

0,31¢

0,43¢

0,999

11 =
Lazio
1,16¢
-0,07¢
0,07¢
1,163
12 -3
Calabria
2,24¢
-1,30¢
0,40¢
1,340
13 +1
Valle d'Aosta
-1,47¢
-2,20¢
5,15¢
1,480
14 -2
Sardegna
-1,01¢
-0,81¢
3,89¢
2,070
15 =
Abruzzi
0,84¢
1,33¢
1,91¢
4,079
16 =
Liguria
2,99¢
1,02¢
1,13¢
5,133
17 +2
Molise
1,99¢
4,32¢
-0,23¢
6,084
18 =
Puglia
2,11¢
3,34¢
0,66¢
6,103
19 +1
Piemonte
3,49¢
2,87¢
-0,19¢
6,170
20 -3
Umbria
1,19¢
2,03¢
3,09¢
6,314

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.