Класация по области за 27 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-2,92¢

-2,62¢

-0,99¢

-6,525

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,75¢

-1,07¢

-0,88¢

-4,701

3 =

Emilia-Romagna

-1,02¢

-1,30¢

-0,86¢

-3,175

4 +5

Marche

-0,92¢

-2,07¢

1,35¢

-1,639

5 =

Trentino-Alto Adige

-1,68¢

-1,38¢

1,56¢

-1,501

6 +1

Lombardia

-0,32¢

0,40¢

-0,91¢

-0,833

7 -3

Basilicata

-0,31¢

-0,16¢

0,01¢

-0,457

8 -2

Campania

1,00¢

-0,52¢

-0,28¢

0,202

9 +2

Lazio

0,93¢

-0,18¢

0,07¢

0,826

10 +3

Valle d'Aosta

-1,21¢

-2,91¢

5,05¢

0,930

11 -1
Toscana
0,36¢
0,41¢
0,39¢
1,166
12 -4
Sicilia
-0,45¢
-0,34¢
3,69¢
2,896
13 +2
Abruzzi
0,15¢
1,55¢
2,03¢
3,733
14 =
Sardegna
-0,70¢
0,75¢
3,97¢
4,020
15 -3
Calabria
2,89¢
0,76¢
0,38¢
4,031
16 +1
Molise
1,00¢
3,78¢
-0,26¢
4,518
17 +3
Umbria
0,47¢
1,58¢
2,80¢
4,848
18 =
Puglia
1,91¢
3,05¢
0,63¢
5,596
19 -3
Liguria
2,91¢
1,67¢
1,20¢
5,782
20 -1
Piemonte
3,41¢
3,21¢
-0,26¢
6,368

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.