Класация по области за 13 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Friuli-Venezia Giulia

-3,64¢

-3,40¢

-1,68¢

-8,711

2 -1

Veneto

-3,87¢

-3,69¢

-0,84¢

-8,396

3 =

Emilia-Romagna

-2,18¢

-3,22¢

-1,36¢

-6,764

4 =

Trentino-Alto Adige

-2,66¢

-2,55¢

1,02¢

-4,195

5 +2

Lombardia

-0,92¢

-0,66¢

-1,03¢

-2,612

6 +3

Marche

-0,62¢

-2,43¢

1,34¢

-1,709

7 +1

Campania

0,64¢

-1,23¢

-0,24¢

-0,824

8 +2

Valle d'Aosta

-6,68¢

-7,08¢

0,00¢

0,000

9 -4

Basilicata

0,81¢

-0,60¢

0,07¢

0,281

10 +4

Toscana

-0,08¢

0,18¢

0,31¢

0,414

11 -5
Sicilia
-0,93¢
-1,46¢
3,02¢
0,621
12 =
Lazio
0,45¢
0,31¢
-0,00¢
0,762
13 =
Calabria
1,92¢
-1,66¢
0,51¢
0,773
14 +2
Abruzzi
1,04¢
0,69¢
0,69¢
2,413
15 -4
Sardegna
-0,29¢
-0,65¢
3,58¢
2,633
16 +3
Piemonte
2,71¢
1,72¢
-0,50¢
3,935
17 -2
Umbria
1,12¢
0,91¢
2,17¢
4,202
18 =
Liguria
3,04¢
0,91¢
1,08¢
5,022
19 +1
Puglia
2,19¢
2,56¢
0,58¢
5,327
20 -3
Molise
2,21¢
4,38¢
-0,40¢
6,191

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.