Класация по области за 19 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,46¢

-3,15¢

-0,91¢

-7,523

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,29¢

-1,75¢

-1,39¢

-6,425

3 =

Emilia-Romagna

-1,56¢

-2,05¢

-1,44¢

-5,053

4 +1

Trentino-Alto Adige

-2,30¢

-1,92¢

0,95¢

-3,266

5 +5

Basilicata

-0,01¢

-2,77¢

-0,27¢

-3,049

6 +6

Sicilia

-1,70¢

-3,59¢

3,26¢

-2,037

7 -3

Marche

-0,50¢

-2,11¢

1,24¢

-1,377

8 +1

Campania

0,72¢

-0,98¢

0,05¢

-0,215

9 -3

Lombardia

-0,29¢

1,02¢

-0,78¢

-0,050

10 -3

Valle d'Aosta

-5,37¢

-7,63¢

0,00¢

0,000

11 +8
Calabria
2,05¢
-1,95¢
0,21¢
0,306
12 +1
Sardegna
-1,57¢
-1,55¢
4,12¢
0,998
13 -2
Lazio
1,16¢
0,50¢
0,12¢
1,774
14 -6
Toscana
0,17¢
1,29¢
0,45¢
1,915
15 +2
Molise
1,90¢
2,83¢
-1,20¢
3,528
16 -2
Abruzzi
1,57¢
1,47¢
0,82¢
3,859
17 -2
Umbria
1,23¢
1,19¢
2,46¢
4,872
18 +2
Liguria
3,18¢
1,66¢
1,17¢
6,010
19 -3
Piemonte
3,25¢
3,25¢
-0,28¢
6,217
20 -2
Puglia
2,61¢
3,59¢
0,42¢
6,621

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.