Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,43¢

-2,95¢

-1,03¢

-7,413

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,33¢

-2,03¢

-1,49¢

-6,852

3 +1

Trentino-Alto Adige

-2,88¢

-3,06¢

1,09¢

-4,853

4 -1

Emilia-Romagna

-1,86¢

-1,44¢

-1,44¢

-4,747

5 =

Sicilia

-2,24¢

-3,79¢

3,41¢

-2,619

6 +3

Valle d'Aosta

-9,07¢

-7,90¢

0,00¢

0,000

7 -1

Lombardia

-0,14¢

1,13¢

-0,93¢

0,062

8 -1

Marche

-0,31¢

-0,68¢

1,33¢

0,334

9 +1

Campania

0,79¢

-0,20¢

0,41¢

1,002

10 +2

Sardegna

-1,41¢

-1,18¢

3,87¢

1,276

11 +3
Toscana
0,36¢
0,50¢
0,84¢
1,701
12 +1
Lazio
0,75¢
1,34¢
-0,04¢
2,056
13 -2
Basilicata
1,83¢
1,96¢
-0,10¢
3,690
14 -6
Calabria
2,70¢
0,38¢
0,74¢
3,821
15 +5
Molise
1,94¢
3,35¢
-0,31¢
4,984
16 +2
Piemonte
3,17¢
2,58¢
-0,50¢
5,249
17 -1
Abruzzi
1,85¢
2,75¢
0,77¢
5,370
18 +1
Liguria
3,65¢
1,34¢
1,48¢
6,467
19 -2
Puglia
2,27¢
3,55¢
0,77¢
6,601
20 -5
Umbria
1,24¢
2,87¢
2,53¢
6,640

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.