Класация по области за 18 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,63¢

-3,41¢

-0,89¢

-7,931

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,30¢

-2,15¢

-1,52¢

-6,973

3 =

Emilia-Romagna

-1,75¢

-1,75¢

-1,21¢

-4,701

4 =

Trentino-Alto Adige

-2,67¢

-2,92¢

1,31¢

-4,276

5 +11

Basilicata

-0,23¢

-1,22¢

-0,28¢

-1,725

6 +8

Sicilia

-1,69¢

-2,98¢

3,70¢

-0,972

7 -1

Lombardia

-0,35¢

0,29¢

-0,74¢

-0,796

8 -1

Valle d'Aosta

-5,67¢

-4,67¢

0,00¢

0,000

9 -4

Marche

-0,27¢

-1,06¢

1,38¢

0,044

10 +5

Calabria

1,51¢

-2,04¢

0,85¢

0,323

11 -1
Molise
1,09¢
-0,35¢
-0,27¢
0,474
12 -3
Lazio
0,93¢
0,13¢
0,21¢
1,267
13 -2
Campania
1,01¢
0,08¢
0,53¢
1,625
14 -6
Toscana
0,21¢
0,75¢
0,98¢
1,943
15 -2
Sardegna
-0,58¢
-0,82¢
4,18¢
2,780
16 +1
Umbria
0,65¢
1,22¢
2,40¢
4,261
17 -5
Abruzzi
0,92¢
2,59¢
1,05¢
4,563
18 =
Piemonte
3,21¢
2,45¢
-0,22¢
5,446
19 +1
Puglia
2,50¢
3,54¢
0,51¢
6,551
20 -1
Liguria
2,88¢
2,39¢
1,66¢
6,926

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.