Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,88¢

-3,17¢

-0,97¢

-8,021

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,34¢

-2,20¢

-1,89¢

-7,436

3 =

Emilia-Romagna

-2,05¢

-2,69¢

-1,33¢

-6,067

4 +2

Sicilia

-3,58¢

-5,19¢

3,88¢

-4,892

5 -1

Trentino-Alto Adige

-3,06¢

-2,83¢

1,01¢

-4,876

6 +3

Basilicata

0,35¢

-2,53¢

-0,32¢

-2,489

7 -2

Marche

-1,04¢

-2,18¢

1,33¢

-1,893

8 +2

Campania

0,43¢

-1,51¢

0,35¢

-0,730

9 -2

Lombardia

-0,36¢

0,77¢

-0,81¢

-0,396

10 -2

Valle d'Aosta

-4,70¢

-4,43¢

0,00¢

0,000

11 +6
Calabria
1,02¢
-2,18¢
1,23¢
0,069
12 +3
Sardegna
-1,81¢
-2,35¢
4,46¢
0,299
13 -2
Lazio
0,69¢
0,09¢
0,34¢
1,117
14 -2
Toscana
0,09¢
0,44¢
0,90¢
1,429
15 -2
Abruzzi
0,27¢
1,07¢
0,92¢
2,261
16 -2
Umbria
0,44¢
0,07¢
2,95¢
3,465
17 -1
Molise
1,85¢
3,89¢
0,01¢
5,754
18 +1
Puglia
2,23¢
3,19¢
0,48¢
5,899
19 -1
Piemonte
3,24¢
3,02¢
-0,31¢
5,954
20 =
Liguria
3,73¢
0,63¢
1,78¢
6,147

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.