Класация по области за 19 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,83¢

-2,13¢

-1,95¢

-6,908

2 -1

Veneto

-3,30¢

-2,36¢

-1,06¢

-6,725

3 =

Emilia-Romagna

-1,65¢

-1,61¢

-1,58¢

-4,844

4 +2

Basilicata

-0,10¢

-3,67¢

-0,64¢

-4,420

5 +5

Sicilia

-2,60¢

-4,94¢

3,59¢

-3,959

6 -2

Trentino-Alto Adige

-2,53¢

-2,00¢

0,80¢

-3,720

7 +2

Marche

-1,16¢

-2,29¢

1,07¢

-2,392

8 =

Campania

0,55¢

-1,24¢

0,26¢

-0,434

9 -4

Lombardia

-0,07¢

0,73¢

-0,90¢

-0,240

10 -3

Valle d'Aosta

-7,13¢

-6,12¢

0,00¢

0,000

11 +2
Abruzzi
0,13¢
-0,21¢
0,84¢
0,765
12 +2
Calabria
1,14¢
-1,31¢
1,23¢
1,059
13 -2
Toscana
0,01¢
0,46¢
0,80¢
1,266
14 -2
Lazio
1,26¢
0,54¢
0,27¢
2,078
15 +1
Sardegna
-0,61¢
-0,66¢
4,30¢
3,024
16 +2
Umbria
0,26¢
0,89¢
2,80¢
3,946
17 +3
Molise
2,01¢
2,35¢
0,01¢
4,366
18 -3
Piemonte
3,43¢
3,09¢
-0,48¢
6,043
19 -2
Liguria
3,35¢
1,65¢
1,24¢
6,235
20 -1
Puglia
2,55¢
3,15¢
0,69¢
6,384

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.