Класация по области за 20 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,49¢

-2,95¢

-1,78¢

-8,227

2 =

Veneto

-3,90¢

-3,40¢

-0,88¢

-8,178

3 =

Emilia-Romagna

-2,32¢

-1,93¢

-1,57¢

-5,828

4 +3

Marche

-1,67¢

-2,46¢

1,04¢

-3,082

5 =

Sicilia

-2,51¢

-3,66¢

3,83¢

-2,339

6 =

Trentino-Alto Adige

-1,89¢

-1,58¢

1,19¢

-2,286

7 +2

Lombardia

-0,50¢

-0,17¢

-0,92¢

-1,587

8 +2

Valle d'Aosta

-4,60¢

-5,00¢

0,00¢

0,000

9 +3

Calabria

1,52¢

-2,14¢

0,68¢

0,056

10 -6

Basilicata

1,44¢

-1,01¢

-0,31¢

0,119

11 +2
Toscana
-0,35¢
-0,07¢
0,67¢
0,254
12 -4
Campania
1,16¢
-0,61¢
0,36¢
0,905
13 +1
Lazio
1,36¢
0,08¢
0,25¢
1,688
14 -3
Abruzzi
0,52¢
0,50¢
0,90¢
1,917
15 =
Sardegna
-1,33¢
-0,49¢
4,48¢
2,663
16 =
Umbria
-0,03¢
0,33¢
2,92¢
3,226
17 +1
Piemonte
2,62¢
2,14¢
-0,47¢
4,294
18 -1
Molise
2,18¢
2,14¢
-0,02¢
4,296
19 +1
Puglia
2,10¢
2,89¢
0,62¢
5,610
20 -1
Liguria
3,72¢
0,96¢
1,10¢
5,775

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.