Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Veneto

-3,56¢

-3,00¢

-0,77¢

-7,332

2 -1

Friuli-Venezia Giulia

-3,28¢

-2,21¢

-1,71¢

-7,199

3 =

Emilia-Romagna

-1,69¢

-1,01¢

-1,59¢

-4,283

4 =

Trentino-Alto Adige

-1,90¢

-1,83¢

1,09¢

-2,644

5 =

Marche

-0,58¢

-2,23¢

0,98¢

-1,830

6 =

Lombardia

-0,43¢

0,41¢

-0,93¢

-0,951

7 +1

Campania

1,05¢

-1,28¢

-0,11¢

-0,341

8 -1

Valle d'Aosta

-2,90¢

-5,97¢

0,00¢

0,000

9 +3

Sicilia

-0,53¢

-3,07¢

3,78¢

0,180

10 +5

Basilicata

2,04¢

-1,00¢

0,13¢

1,171

11 +6
Calabria
1,93¢
-0,68¢
0,32¢
1,564
12 -2
Lazio
1,30¢
0,10¢
0,17¢
1,578
13 -4
Toscana
0,35¢
1,36¢
0,63¢
2,337
14 -3
Abruzzi
1,09¢
1,42¢
0,73¢
3,234
15 +1
Sardegna
-0,32¢
-0,46¢
4,08¢
3,308
16 -2
Liguria
2,05¢
1,31¢
1,09¢
4,454
17 -4
Piemonte
2,64¢
2,45¢
-0,48¢
4,610
18 +2
Molise
2,85¢
3,00¢
-0,71¢
5,137
19 -1
Puglia
2,12¢
3,29¢
0,45¢
5,854
20 -1
Umbria
1,87¢
2,26¢
2,54¢
6,675

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.