Класация по области за 21 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Friuli-Venezia Giulia

-3,54¢

-2,31¢

-1,48¢

-7,332

2 -1

Veneto

-3,32¢

-3,19¢

-0,67¢

-7,180

3 -1

Valle d'Aosta

-2,58¢

-1,93¢

0,00¢

-4,517

4 =

Emilia-Romagna

-1,35¢

-1,32¢

-1,44¢

-4,109

5 =

Trentino-Alto Adige

-2,15¢

-2,41¢

1,53¢

-3,029

6 =

Marche

-0,85¢

-1,80¢

0,94¢

-1,705

7 =

Lombardia

-0,34¢

0,72¢

-0,99¢

-0,610

8 =

Campania

1,14¢

-1,12¢

-0,05¢

-0,029

9 =

Lazio

0,76¢

-0,33¢

0,16¢

0,591

10 =

Sicilia

-1,15¢

-1,42¢

3,61¢

1,045

11 =
Toscana
-0,11¢
0,60¢
0,68¢
1,179
12 +4
Basilicata
2,13¢
0,45¢
-0,10¢
2,472
13 -1
Calabria
2,59¢
0,43¢
0,27¢
3,285
14 +5
Molise
1,67¢
2,19¢
-0,33¢
3,529
15 -2
Abruzzi
0,74¢
2,14¢
0,74¢
3,622
16 -2
Sardegna
-0,37¢
0,04¢
4,06¢
3,732
17 -2
Piemonte
2,61¢
2,43¢
-0,65¢
4,388
18 -1
Umbria
1,09¢
1,25¢
2,52¢
4,862
19 -1
Puglia
2,09¢
2,92¢
0,73¢
5,736
20 =
Liguria
3,00¢
2,02¢
1,07¢
6,087

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.