Класация по области за 14 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Valle d'Aosta

-4,87¢

-6,30¢

0,00¢

-11,167

2 -1

Veneto

-4,02¢

-3,95¢

-0,69¢

-8,660

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,46¢

-0,48¢

-0,77¢

-3,719

4 =

Emilia-Romagna

-1,68¢

-1,30¢

-0,71¢

-3,694

5 =

Trentino-Alto Adige

-2,14¢

-2,40¢

1,15¢

-3,384

6 +8

Molise

-0,16¢

-1,54¢

0,09¢

-1,607

7 +6

Sicilia

-2,00¢

-4,31¢

4,83¢

-1,486

8 +3

Basilicata

0,30¢

-1,86¢

0,09¢

-1,470

9 -1

Sardegna

-1,88¢

-2,70¢

3,24¢

-1,340

10 -1

Campania

0,47¢

-1,49¢

0,23¢

-0,792

11 -5
Lombardia
-0,13¢
0,34¢
-0,97¢
-0,753
12 -2
Lazio
0,42¢
-0,36¢
0,12¢
0,190
13 -6
Marche
0,05¢
0,10¢
0,82¢
0,976
14 -2
Toscana
0,83¢
1,11¢
0,24¢
2,181
15 =
Puglia
1,04¢
1,49¢
-0,02¢
2,512
16 +3
Liguria
1,55¢
0,13¢
1,30¢
2,976
17 -1
Piemonte
2,16¢
1,91¢
-0,65¢
3,427
18 =
Calabria
2,41¢
0,23¢
1,22¢
3,855
19 -2
Abruzzi
1,04¢
2,41¢
0,54¢
3,988
20 =
Umbria
1,57¢
3,81¢
1,89¢
7,267

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.