Класация по области за 19 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Valle d'Aosta

-4,77¢

-5,90¢

0,00¢

-10,667

2 -1

Veneto

-4,34¢

-4,11¢

-0,59¢

-9,041

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,37¢

-0,52¢

-0,78¢

-4,668

4 =

Emilia-Romagna

-2,05¢

-1,68¢

-0,66¢

-4,386

5 =

Trentino-Alto Adige

-2,85¢

-2,04¢

1,05¢

-3,836

6 +1

Sicilia

-2,40¢

-5,15¢

3,73¢

-3,818

7 +1

Lombardia

-0,39¢

-0,17¢

-0,91¢

-1,476

8 +1

Campania

0,42¢

-1,42¢

0,08¢

-0,911

9 +1

Basilicata

-0,20¢

-0,50¢

0,10¢

-0,604

10 -4

Sardegna

-1,33¢

-2,40¢

3,19¢

-0,537

11 +3
Marche
-0,55¢
-0,44¢
0,91¢
-0,078
12 +1
Lazio
0,58¢
-0,25¢
0,14¢
0,481
13 +3
Molise
0,24¢
0,29¢
0,03¢
0,564
14 -2
Puglia
0,53¢
0,81¢
-0,00¢
1,337
15 +2
Liguria
1,40¢
-0,85¢
0,84¢
1,391
16 -5
Toscana
0,78¢
0,64¢
0,23¢
1,647
17 -2
Piemonte
1,90¢
1,25¢
-0,66¢
2,491
18 =
Calabria
2,44¢
-0,03¢
0,87¢
3,282
19 =
Abruzzi
1,57¢
1,45¢
0,51¢
3,530
20 =
Umbria
1,66¢
2,81¢
1,90¢
6,362

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.