Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-9,10¢

-3,63¢

0,00¢

-12,733

2 =

Veneto

-3,78¢

-3,32¢

-0,74¢

-7,843

3 =

Sicilia

-2,88¢

-4,33¢

3,03¢

-4,177

4 +2

Trentino-Alto Adige

-2,64¢

-2,63¢

1,25¢

-4,021

5 -1

Emilia-Romagna

-1,50¢

-1,17¢

-0,95¢

-3,622

6 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,56¢

0,59¢

-0,73¢

-2,693

7 +1

Campania

0,07¢

-1,37¢

-0,28¢

-1,576

8 -3

Sardegna

-1,57¢

-1,65¢

2,36¢

-0,862

9 +1

Lombardia

-0,07¢

0,24¢

-0,94¢

-0,764

10 -1

Basilicata

1,24¢

0,44¢

-0,03¢

1,653

11 =
Lazio
1,64¢
0,39¢
-0,19¢
1,837
12 =
Puglia
0,75¢
1,03¢
0,11¢
1,897
13 +1
Toscana
0,75¢
1,09¢
0,25¢
2,083
14 -1
Liguria
1,48¢
-0,30¢
1,01¢
2,189
15 =
Piemonte
2,28¢
1,43¢
-0,30¢
3,423
16 =
Abruzzi
1,72¢
1,43¢
0,64¢
3,795
17 +2
Molise
1,86¢
2,58¢
0,02¢
4,467
18 -1
Marche
0,69¢
3,04¢
1,06¢
4,781
19 -1
Calabria
3,34¢
1,89¢
1,39¢
6,618
20 =
Umbria
2,73¢
5,35¢
1,99¢
10,062

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.