Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,57¢

-8,40¢

0,00¢

-12,967

2 =

Veneto

-3,70¢

-3,85¢

-0,77¢

-8,319

3 =

Sicilia

-3,20¢

-4,17¢

3,09¢

-4,282

4 +1

Emilia-Romagna

-1,58¢

-1,59¢

-0,90¢

-4,068

5 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,80¢

0,12¢

-0,64¢

-3,323

6 -2

Trentino-Alto Adige

-2,70¢

-1,77¢

1,32¢

-3,149

7 +1

Sardegna

-2,12¢

-2,45¢

2,21¢

-2,363

8 -1

Campania

0,13¢

-1,68¢

-0,16¢

-1,714

9 =

Lombardia

-0,12¢

-0,32¢

-0,87¢

-1,304

10 +1

Lazio

1,26¢

-0,22¢

-0,06¢

0,980

11 +6
Molise
0,48¢
0,44¢
0,08¢
0,996
12 =
Puglia
0,55¢
0,65¢
0,19¢
1,390
13 -3
Basilicata
1,09¢
0,66¢
-0,24¢
1,507
14 -1
Toscana
0,56¢
1,02¢
0,32¢
1,897
15 -1
Liguria
1,60¢
-0,05¢
1,08¢
2,634
16 -1
Piemonte
2,14¢
0,94¢
-0,23¢
2,847
17 +1
Marche
0,36¢
1,85¢
1,14¢
3,346
18 -2
Abruzzi
1,10¢
1,60¢
0,72¢
3,420
19 =
Calabria
3,17¢
2,02¢
1,16¢
6,346
20 =
Umbria
2,30¢
4,77¢
1,93¢
8,999

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.