Класация по области за 17 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-8,90¢

-9,53¢

0,00¢

-18,433

2 =

Veneto

-3,54¢

-3,63¢

-0,67¢

-7,845

3 +1

Emilia-Romagna

-1,78¢

-2,23¢

-0,87¢

-4,880

4 -1

Friuli-Venezia Giulia

-2,92¢

0,02¢

-0,74¢

-3,640

5 +2

Trentino-Alto Adige

-2,24¢

-2,10¢

1,32¢

-3,020

6 +2

Campania

0,26¢

-1,28¢

-0,19¢

-1,207

7 +2

Lombardia

0,03¢

-0,19¢

-0,83¢

-0,991

8 -3

Sicilia

-1,60¢

-1,95¢

3,12¢

-0,428

9 -3

Sardegna

-1,00¢

-1,32¢

2,46¢

0,139

10 +2

Toscana

0,70¢

0,79¢

0,41¢

1,905

11 =
Lazio
1,55¢
0,52¢
-0,07¢
2,006
12 +3
Puglia
0,92¢
1,00¢
0,14¢
2,064
13 -3
Basilicata
1,33¢
1,29¢
-0,17¢
2,448
14 -1
Liguria
1,29¢
0,78¢
1,12¢
3,180
15 +3
Abruzzi
1,21¢
1,78¢
0,38¢
3,378
16 =
Piemonte
2,30¢
1,32¢
-0,22¢
3,404
17 -3
Marche
-0,04¢
3,36¢
1,15¢
4,459
18 -1
Molise
3,21¢
1,62¢
0,16¢
4,982
19 =
Calabria
3,94¢
2,55¢
1,28¢
7,774
20 =
Umbria
2,66¢
6,50¢
2,01¢
11,172

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.