Класация по области за 19 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,47¢

-5,80¢

0,00¢

-11,267

2 =

Veneto

-3,99¢

-4,05¢

-0,72¢

-8,765

3 +3

Friuli-Venezia Giulia

-2,75¢

-0,97¢

-0,82¢

-4,541

4 -1

Emilia-Romagna

-1,68¢

-1,61¢

-0,95¢

-4,235

5 +2

Trentino-Alto Adige

-2,33¢

-2,24¢

1,30¢

-3,275

6 +3

Lombardia

-0,45¢

-0,11¢

-0,90¢

-1,457

7 +1

Campania

-0,02¢

-0,99¢

-0,34¢

-1,357

8 -3

Sicilia

-1,72¢

-2,21¢

3,08¢

-0,850

9 -5

Sardegna

-1,18¢

-0,92¢

2,32¢

0,217

10 =

Basilicata

0,95¢

0,61¢

-0,35¢

1,214

11 =
Lazio
1,35¢
0,60¢
-0,22¢
1,739
12 +2
Toscana
0,94¢
1,04¢
0,28¢
2,261
13 =
Puglia
1,24¢
1,40¢
-0,04¢
2,593
14 -2
Liguria
2,01¢
0,07¢
1,25¢
3,322
15 +1
Marche
-0,13¢
2,53¢
1,07¢
3,478
16 +1
Piemonte
2,28¢
1,44¢
-0,24¢
3,480
17 -2
Molise
2,12¢
1,57¢
-0,08¢
3,611
18 =
Abruzzi
2,06¢
1,92¢
0,33¢
4,307
19 =
Calabria
2,95¢
2,19¢
1,23¢
6,367
20 =
Umbria
2,16¢
5,11¢
1,88¢
9,154

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.