Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Valle d'Aosta

-5,50¢

-3,90¢

0,00¢

-9,400

2 -1

Veneto

-4,30¢

-4,55¢

-0,50¢

-9,354

3 +1

Emilia-Romagna

-1,42¢

-2,00¢

-1,07¢

-4,487

4 -1

Friuli-Venezia Giulia

-2,64¢

-0,26¢

-1,43¢

-4,324

5 +4

Sardegna

-1,56¢

-2,43¢

2,94¢

-1,040

6 -1

Lombardia

-0,05¢

0,29¢

-0,97¢

-0,729

7 +5

Sicilia

-1,29¢

-1,92¢

3,01¢

-0,195

8 -1

Trentino-Alto Adige

-1,20¢

-0,22¢

1,37¢

-0,056

9 -1

Lazio

0,71¢

-0,46¢

-0,10¢

0,156

10 -4

Toscana

-0,16¢

0,28¢

0,24¢

0,361

11 -1
Campania
1,20¢
-0,82¢
0,03¢
0,414
12 +5
Liguria
1,39¢
-0,59¢
1,34¢
2,131
13 +1
Basilicata
1,62¢
1,39¢
-0,19¢
2,814
14 -3
Piemonte
1,97¢
1,11¢
-0,19¢
2,891
15 -2
Puglia
1,41¢
1,77¢
-0,06¢
3,125
16 =
Marche
0,76¢
2,20¢
1,21¢
4,174
17 -2
Molise
1,76¢
2,30¢
0,12¢
4,183
18 =
Abruzzi
1,13¢
3,05¢
0,88¢
5,059
19 =
Calabria
2,98¢
1,35¢
1,08¢
5,412
20 =
Umbria
2,72¢
5,35¢
1,80¢
9,867

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.