Класация по области за 27 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Veneto

-4,24¢

-4,34¢

-0,56¢

-9,141

2 -1

Valle d'Aosta

-1,87¢

-3,70¢

0,00¢

-5,567

3 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,82¢

-0,35¢

-1,50¢

-4,665

4 -1

Emilia-Romagna

-1,60¢

-1,68¢

-1,16¢

-4,440

5 +1

Lombardia

-0,28¢

0,44¢

-0,99¢

-0,832

6 +1

Sicilia

-1,21¢

-2,34¢

2,94¢

-0,618

7 +3

Toscana

-0,21¢

-0,21¢

0,19¢

-0,227

8 -3

Sardegna

-1,15¢

-1,69¢

2,87¢

0,033

9 +2

Campania

1,06¢

-1,21¢

0,30¢

0,146

10 -2

Trentino-Alto Adige

-1,13¢

0,18¢

1,28¢

0,322

11 -2
Lazio
0,87¢
0,20¢
-0,19¢
0,876
12 +3
Puglia
1,32¢
1,28¢
-0,11¢
2,493
13 +1
Piemonte
2,07¢
1,01¢
-0,24¢
2,843
14 -2
Liguria
2,00¢
-0,16¢
1,30¢
3,146
15 -2
Basilicata
2,17¢
1,95¢
-0,27¢
3,854
16 +2
Abruzzi
1,12¢
2,62¢
0,84¢
4,579
17 =
Molise
2,57¢
2,10¢
0,06¢
4,732
18 -2
Marche
0,89¢
3,04¢
1,22¢
5,146
19 =
Calabria
4,11¢
1,74¢
1,02¢
6,874
20 =
Umbria
3,45¢
6,23¢
1,74¢
11,411

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.