Класация по области за 28 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-4,40¢

-4,17¢

-0,49¢

-9,064

2 =

Valle d'Aosta

-5,63¢

-1,57¢

0,00¢

-7,200

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,99¢

-1,45¢

-1,36¢

-5,795

4 =

Emilia-Romagna

-1,75¢

-1,90¢

-1,04¢

-4,692

5 =

Lombardia

-0,19¢

-0,07¢

-0,90¢

-1,165

6 =

Sicilia

-1,67¢

-2,20¢

3,07¢

-0,798

7 =

Toscana

-0,58¢

-0,16¢

0,30¢

-0,436

8 +9

Molise

1,03¢

-0,74¢

0,10¢

0,388

9 +2

Lazio

0,62¢

-0,13¢

-0,04¢

0,446

10 =

Trentino-Alto Adige

-0,90¢

-0,06¢

1,43¢

0,473

11 -2
Campania
1,17¢
-0,77¢
0,23¢
0,635
12 -4
Sardegna
-0,90¢
-0,65¢
2,94¢
1,382
13 =
Piemonte
1,63¢
0,65¢
-0,23¢
2,052
14 -2
Puglia
1,12¢
1,06¢
0,01¢
2,192
15 =
Basilicata
1,21¢
1,39¢
-0,12¢
2,481
16 -2
Liguria
1,33¢
0,14¢
1,42¢
2,883
17 +1
Marche
0,28¢
2,16¢
1,30¢
3,738
18 -2
Abruzzi
1,07¢
2,52¢
0,95¢
4,548
19 =
Calabria
4,27¢
2,68¢
1,16¢
8,101
20 =
Umbria
2,91¢
5,82¢
1,87¢
10,596

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.