Класация по области за 31 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-4,44¢

-4,46¢

-0,57¢

-9,476

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,56¢

-1,45¢

-1,46¢

-6,472

3 =

Valle d'Aosta

-1,87¢

-3,27¢

0,00¢

-5,133

4 =

Emilia-Romagna

-1,59¢

-1,12¢

-1,09¢

-3,792

5 +1

Sardegna

-2,34¢

-3,23¢

2,96¢

-2,617

6 -1

Lombardia

-0,11¢

-0,03¢

-0,99¢

-1,134

7 +1

Lazio

0,72¢

-0,11¢

-0,16¢

0,448

8 -1

Toscana

-0,08¢

0,48¢

0,25¢

0,650

9 +1

Trentino-Alto Adige

-0,97¢

0,20¢

1,42¢

0,653

10 -1

Campania

1,26¢

-0,58¢

0,04¢

0,716

11 +4
Molise
0,97¢
-0,18¢
0,12¢
0,917
12 +1
Sicilia
-0,43¢
-0,77¢
3,06¢
1,853
13 +1
Basilicata
1,01¢
1,30¢
-0,17¢
2,144
14 -3
Piemonte
1,68¢
1,10¢
-0,28¢
2,493
15 -3
Puglia
1,19¢
1,41¢
-0,01¢
2,589
16 +2
Liguria
1,95¢
0,88¢
1,33¢
4,155
17 =
Marche
0,66¢
2,40¢
1,20¢
4,260
18 -2
Abruzzi
1,04¢
2,58¢
0,85¢
4,475
19 =
Calabria
3,18¢
0,55¢
0,97¢
4,701
20 =
Umbria
3,02¢
5,84¢
1,83¢
10,688

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.