Класация по области за 2 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,88¢

-4,04¢

-0,47¢

-8,392

2 +1

Valle d'Aosta

-0,77¢

-5,13¢

0,00¢

-5,900

3 -1

Friuli-Venezia Giulia

-2,99¢

-1,36¢

-1,37¢

-5,718

4 =

Emilia-Romagna

-1,51¢

-1,65¢

-1,01¢

-4,166

5 +1

Sardegna

-2,25¢

-2,92¢

3,32¢

-1,852

6 -1

Lombardia

0,30¢

0,40¢

-0,92¢

-0,220

7 +3

Toscana

-0,38¢

0,01¢

0,27¢

-0,104

8 =

Campania

0,92¢

-0,85¢

0,11¢

0,184

9 =

Lazio

0,70¢

-0,36¢

-0,10¢

0,246

10 +3

Sicilia

-0,84¢

-1,85¢

3,13¢

0,432

11 -4
Trentino-Alto Adige
-0,43¢
0,03¢
1,50¢
1,105
12 =
Puglia
0,75¢
0,35¢
0,07¢
1,165
13 +1
Basilicata
0,71¢
0,84¢
-0,07¢
1,485
14 -3
Piemonte
1,77¢
0,93¢
-0,41¢
2,287
15 +1
Molise
1,70¢
1,56¢
0,12¢
3,383
16 +1
Marche
1,01¢
2,43¢
1,28¢
4,721
17 +1
Abruzzi
1,52¢
2,49¢
0,94¢
4,945
18 -3
Liguria
2,37¢
1,42¢
1,42¢
5,203
19 =
Calabria
3,81¢
1,94¢
1,04¢
6,798
20 =
Umbria
2,82¢
5,50¢
1,90¢
10,222

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.